Det här är vi!

Vi som arbetar med Plockhugget har ett brinnande engagemang för den svenska skogen och för trä som råvara och material. Flera av oss äger själva skog som vi sköter utan kalhyggen. Några av oss kommer från industrisidan, andra ur ett engagemang i miljörörelsen. Vi vet att det går att bruka skogen med både ekonomi och ekologi i åtanke. Vi är främst verksamma i Västra Götaland, Östergötland/Småland och Dalarna/Gävleborg men om du har skog du vill bruka hyggesfritt, eller ett spännande projekt som du söker trä till så är du alltid välkommen att höra av dig oavsett var i landet du befinner dig.

Markus Steen

SKOGSBRUKSANSVARIG & RÅDGIVARE

Markus finns på vårt kontor i Växjö
markus@plockhugget.se
0702-86 36 89

Mer om Markus

För några år sedan gick jag mina hundpromenader i en skog nära vårt hus. Där fanns inga stigar så vi skapade våra egna. Som gammal skogsbruksplanläggare visste jag att det inte fanns så höga naturvärden där men det var en varierad miljö med stora träd och vackra gläntor där nya småplantor kom upp. En dag blev i stort sett allt till ett stort hygge. Jag har själv som jägmästare jobbat med sådant skogsbruk och hade sett slutavverkning som ett nödvändigt ont men nu var det skogen alldeles nära som försvann. Jag började läsa på och lära mig mer om alternativa skogsbruksmetoder och idén att skapa en marknad för virke från skogar som både människan och naturen trivs i växte fram. Som vd för Plockhugget vill jag visa att hyggesfritt skogsbruk är gångbart och kan konkurrera i sin egen rätt – att marknaden både vill sälja timmer till oss och köpa den sågade varan. Jag vill att Plockhugget ska bidra till ett artrikare, härligare Sverige.

Sofia Asplund

MILJÖSTRATEG & DELÄGARE

sofia@plockhugget.se
0739-22 38 63

Mer om Sofia

Jag har alltid älskat att vara i skogen och sedan 20 år ägnar jag mig åt terränglöpning. När jag flyttade ut på landsbygden fick jag plötsligt se ett annat sorts skogsbruk än i de stadsnära skogar jag rört mig tidigare. Fantastiska skogar var plötsligt bara borta. Jag började sätta mig in i skogspolitik ur ett skogsekologiskt perspektiv och skrev mitt examensarbete på miljövetarutbildningen om skogsägares kunskap om miljöhänsyn. Det var intressant att se att de som kände till andra skogsbruksformer än trakthyggesbruket också hade bättre kunskap om miljöhänsyn.

Jag har varit med och startat Nybrukarna andelsjordbruk och jobbat med hållbarhetsfrågor på kommunen. Nu arbetar jag på Plockhugget för att det inte finns något annat alternativ än att göra saker på ett sätt som är uthålligt för ekosystemen. Jag vill öka kunskapen hos skogsägare om hållbart skogsbruk och göra det ekonomiskt rationellt genom att få efterfrågan på sådant virke att öka. Det är också av egoistiska skäl: jag vill ha vackra skogar kvar!

Annevi Sjöberg

FÖRETAGSSAMVERKAN, KOMMUNIKATION & KURSER

annevi@plockhugget.se
0733-62 25 09

Mer om Annevi

Jag är miljövetare med inriktning på ekodesign. Under ett par år arbetade jag med en websida som skapades för att underlätta integration av ekologiskt systemtänkande och hållbarhetsfrågor i utvecklingen av produkter och tjänster. Där började jag fundera kring hur ekologiskt hållbart och förnyelsebart trämaterial egentligen är på lång sikt om kalhyggesmetoder används. Mitt intresse för, och kunskap om hur ekosystem fungerar växte och sedan ett par år äger jag tillsammans med några andra skog i Södra Dalarna. Vi bjöd in experter på hyggesfria former att hålla kurs i vår skog för att öka både våra och andras kunskaper om alternativ. Den naturnära skogbruksmetoden passade våra mål och drömmar bäst så den tillämpar vi nu förutom i ett bestånd som vi valt att skydda som naturvårdsområde via Skogsstyrelsen. Min ambition med Plockhugget är att göra det lätt för köpare av trämaterial att välja virke från skogar som tillämpar hyggesfria metoder. Samtidigt vill jag att skogsägare ska få ett bra pris för virkesuttag som bevarar ett varierat skogligt ekosystem.

Dan Johansson

VD & VIRKESFLÖDE SÅGAD VARA 

dan@plockhugget.se
0702-47 16 34

Erik Kullgren

AFFÄRSUTVECKLING & STYRELSEORDFÖRANDE

erik@plockhugget.se
0706-05 77 76

Mer om Erik

Vi gjorde en avverkning på vår mark i Jämtland där avrinningen från en skogstjärn rann under bulliga mossiga stenar. Nu rann vattnet i hjulspåren istället och åtta hektar såg ut som efter ett skyttegravskrig. Det var en chock att se och jag tänkte att det måste gå att göra det här smartare. Jag älskar skog och det gör ont i själen när enda alternativet är kalhuggning. Det är ju inte ens särskilt lönsamt! Som skogsägare har jag personligen fått inse att vår relation till skogsbolagen måste förändras. Vi behöver få rätt betalt för våra mest värdefulla stockar.
Med Plockhugget vill jag förändra den svenska virkesmarknaden. Virke ska få möta rätt köpare. Jag hoppas Plockhugget ska bli startpunkten för en livaktig och hållbar skogsbrukskultur i Sverige.

Martin Jentzen

SAMARBETSPARTNER & STYRELSELEDAMOT

Martin finns i Västra Götaland
martin@jentzen.se

Mer om Martin

Jag växte upp i en jord- och skogsbrukande familj och intresset för naturen och för ekologi har alltid funnits hos mig. Jag har egentligen aldrig varit övertygad om kalhyggesbrukets förträfflighet vare sig vad det gäller ekologi och ekonomi. Detta tvivel minskade heller inte under min utbildning till skogsingenjör. Efter att ha arbetat som tjänsteman på skogsstyrelsen och som virkesinköpare för ett bolag kände jag att det fick räcka och övergick helhjärtat till att arbeta med och för ett mer naturnära skogsbruk. För mig är det självklart att man inte kan bruka skogen utan att ta hänsyn till dess ekologi: det blir ingen hållbar business i längden. Plockhugget är ett verktyg för min mission att ändra på hur svenskt skogsbruk fungerar. Skogsägare och industri måste bli mer jämbördiga affärspartners och avverkningarna anpassas efter ekosystemens gränser.

Våra mål

Plockhugget har som övergripande syfte att en större andel av Sveriges skogar sköts med hyggesfria metoder. Våra mål sammanfattas i följande pdf  och en sammanfattning av Plockhuggets skogsbruksstandard som finns till för att nå målen finner du här: 

Här finns våra kontor

Alla våra kontor ligger på landsbygden, mitt i skogen, där det händer. Men vi är mobila och gör affärer i hela Sverige så hör av dig till närmsta kontor om du vill komma i kontakt med oss.

SMÅLAND
Frunas 1, 363 35 Tolg
Kontakt: Markus Stéen

SÖDRA DALARNA
Annalisa Forssbergers Väg 11, 776 74 Stjärnsund
Kontakt: Annevi Sjöberg

Kontaktuppgifter till ansvarig för våra kurser hittar du här

Faktureringsuppgifter: Plockhugget AB, Restenäs ö 114, 45993 LJUNGSKILE. Mejla din faktura till markus@plockhugget.se

Organiationsnummer: 559129-2809

Pressbilder hittar du här

Följ oss på sociala medier

Vår historia

Plockhugget bildades 2017 med ambitionen att förändra svenskt skogsbruk i mer hållbar riktning. Vi fick en rivstart genom vinsten i en idétävling arrangerad av Almi och Innovatum och har sedan dess lagt mycket tid på ytterligare idé- och processutveckling. Sedan 2018 anordnar vi kurser och utbildningar. Hösten 2019 gjorde vi våra första virkesaffärer och strax före jul fick vi veta att vi valts ut som leverantörer till det mycket prestigefyllda och framtidsinriktade byggprojektet Hoppet – en förskola i Göteborg som byggs helt fossilfritt och med delvis innovativa metoder. Vi ligger rätt i tiden! 

… och vår framtid

Plockhugget är ett företag som visserligen gärna vill tjäna pengar (så vi kan göra mer bra saker) men för oss kommer alltid biologisk mångfald, klimat och skogens skönhetsvärden först. Vi har helt enkelt våra hjärtan i skogen. Därför är vi noggranna med vad vi gör och hur vi gör det och lägger mycket tid på att fortbilda oss själva och hålla oss a jour med forskningen. Och vi älskar att samarbeta och utveckla nytt tillsammans med andra framsynta företag och organisationer som arbetar för en mer hållbar värld. Vi kompromissar gärna när det behövs, men aldrig med det grundläggande: hänsyn till det som lever och växer.