Det här är vi!

Vi som arbetar med Plockhugget har ett brinnande engagemang för den svenska skogen och för trä som råvara och material. Flera av oss äger själva skog som vi sköter utan kalhyggen. Några av oss kommer från industrisidan, andra ur ett engagemang i miljörörelsen. Vi vet att det går att bruka skogen med både ekonomi och ekologi i åtanke. Om du har skog du vill bruka hyggesfritt, eller om du representerar ett träanvändande företag som vill stödja utvecklingen av hyggesfritt naturnära skogsbruk så är du alltid välkommen att höra av dig oavsett var i landet du befinner dig.

Markus Steen

PARTNER – SKOGSBRUKSANSVARIG & RÅDGIVARE I NATURNÄRA SKOGSBRUK
Bor: Gamleby, Västerviks kommun
Erbjuder rådgivning: Västerviks och Valdemarsviks kommuner

För skoglig rådgivning i övriga landet, kontakta i första hand våra certifierade rådgivare nedan. Finner du inte en rådgivare i ditt område, kontakta mig.

Markus finns på vårt kontor i Gamleby, Småland
markus@plockhugget.se
0702-86 36 89

Mer om Markus

För några år sedan gick jag mina hundpromenader i en skog nära vårt hus. Där fanns inga stigar så vi skapade våra egna. Som gammal skogsbruksplanläggare visste jag att det inte fanns så höga naturvärden där men det var en varierad miljö med stora träd och vackra gläntor där nya småplantor kom upp. En dag blev i stort sett allt till ett stort hygge. Jag har själv som jägmästare jobbat med sådant skogsbruk och hade sett slutavverkning som ett nödvändigt ont men nu var det skogen alldeles nära som försvann. Jag började läsa på och lära mig mer om alternativa skogsbruksmetoder och idén att skapa en marknad för virke från skogar som både människan och naturen trivs i växte fram. Som skogsbruksansvarig för Plockhugget vill jag visa att hyggesfritt skogsbruk är gångbart och kan konkurrera i sin egen rätt – att marknaden både vill sälja timmer till oss och köpa den sågade varan. Jag vill att Plockhugget ska bidra till ett artrikare, härligare Sverige.

Annevi Sjöberg

PARTNER – FÖRETAGSSAMVERKAN, KUNSKAPSBYGGANDE & UTBILDNING

annevi@plockhugget.se
Skicka helst E-post. Annars går det bra att skicka ett sms till mig på +679 2475656 så ringer jag upp så snart jag kan. Jobbar på distans från utlandet ett tag pga familjeomständigheter.

Mer om Annevi

Jag är miljövetare med inriktning på ekodesign. Under ett par år arbetade jag med en websida som skapades för att underlätta integration av ekologiskt systemtänkande och hållbarhetsfrågor i utvecklingen av produkter och tjänster. Där började jag fundera kring hur ekologiskt hållbart och förnyelsebart trämaterial egentligen är på lång sikt om kalhyggesmetoder används. Mitt intresse för, och kunskap om hur ekosystem fungerar växte och sedan ett par år äger jag tillsammans med några andra skog i Södra Dalarna. Vi bjöd in experter på hyggesfria former att hålla kurs i vår skog för att öka både våra och andras kunskaper om alternativ. Den naturnära skogbruksmetoden passade våra mål och drömmar bäst så den tillämpar vi nu förutom i ett bestånd som vi valt att skydda som naturvårdsområde via Skogsstyrelsen. Min ambition med Plockhugget är att göra det lätt för köpare av trämaterial att välja virke från skogar som tillämpar hyggesfria metoder. Samtidigt vill jag att skogsägare ska få ett bra pris för virkesuttag som bevarar ett varierat skogligt ekosystem.

Johan Berhin

PARTNER – AFFÄRSUTVECKLING & CERTIFIKAT

Johan.berhin@plockhugget.se
0707321608
Johan driver även företaget Biodiversitetspanel 

Rådgivare vi samarbetar med

Nedan finner ni rådgivare inom hyggesfritt skogsbruk inkl. naturnära skogsbruk. Alla har gått Plockhuggets rådgivarutbildning i naturnära skogsbruk förutom Martin Jentzen som var en av deras lärare samt Dan Johansson som kan ge rådgivning inom kvalitetsskogsbruk.

Martin Jentzen

RÅDGIVARE NATURNÄRA SKOGSBRUK & STYRELSELEDAMOT
Bor: Hedekas, Munkedals kommun
Erbjuder rådgivning:
Bohuslän, Värmland

0734172290
martin@jentzen.se
www.jentzen.se

Utbildad Skogsmästare, Sveriges grand old man i naturnära skogsbruk. Utbildar och erbjuder även skogsbruksplanläggning i Naturnära skogsbruk

Mer om Martin

Jag växte upp i en jord- och skogsbrukande familj och intresset för naturen och för ekologi har alltid funnits hos mig. Jag har egentligen aldrig varit övertygad om kalhyggesbrukets förträfflighet vare sig vad det gäller ekologi och ekonomi. Detta tvivel minskade heller inte under min utbildning till skogsingenjör. Efter att ha arbetat som tjänsteman på skogsstyrelsen och som virkesinköpare för ett bolag kände jag att det fick räcka och övergick helhjärtat till att arbeta med och för ett mer naturnära skogsbruk. För mig är det självklart att man inte kan bruka skogen utan att ta hänsyn till dess ekologi: det blir ingen hållbar business i längden. Plockhugget är ett verktyg för min mission att ändra på hur svenskt skogsbruk fungerar. Skogsägare och industri måste bli mer jämbördiga affärspartners och avverkningarna anpassas efter ekosystemens gränser.

Daniel Daggfeldt

RÅDGIVARE NATURNÄRA SKOGSBRUK
Bor och erbjuder rådgivning: Stockholm

0709968774
daniel@tradmastarna.se
www.tradmastarna.se
www.sverigesarboristforbund.se

Mer om Daniel

Konsulterande arborist med inriktning på skyddsvärda träd och naturvård. Arbetar på Trädmästarna som erbjuder konsultering kring naturnära skogsbruk. Utbildare inom trädvård. Utvecklar europeiska arboristcertifieringar. Certifieringsansvaig på Sveriges Arboristförbund.

Andreas Svensson

RÅDGIVARE NATURNÄRA SKOGSBRUK
Bor: Vaggeryd
Erbjuder rådgivning: Småland, Halland, Blekinge, Skåne

0702522940
andreas.svensson@plockhugget.se

Erbjuder förutom rådgivning, även Naturnära Skogsbruksplaner och kan hjälpa till att planera naturnära avverkning.

Mer om Andreas

20 års erfarenhet av skogsarbete. Från småskaligt med med motorsåg till storskalig avverkning med skogsmaskin. Har med åren förstått nyttan med att jobba med naturen och inte emot den. Att skörda istället för att odla.

Peter Arne

RÅDGIVARE  & UTFÖRARE AV SKOGSTJÄNSTER INOM HYGGESFRITT SKOGSBRUK (inkl. naturnära skogsbruk)
Bor: Finnerödja, Laxå kommun
Erbjuder rådgivning: Örebro län. Värmland och Nordöstra Västragötalands län.

0702-02 47 31
peter@rifab.nu
www.naturnaraskogsbruk.se/kontakt

Peter Arne driver Finnerödja skogstjänst. Han har hållit på med hyggesfritt skogsbruk i 14 år. Ungefär lika länge innan dess med konventionellt. Han har 3 skördarlag och ca 50 anställda. Han tar på sig både små och stora uppdrag och ekonomin är enligt honom ungefär lika över en omloppstid. En av de som hållit på längst i Sverige med att utföra naturnära skogsbruk i praktiken.

Lars-Erik Skagerlind

RÅDGIVARE NATURNÄRA SKOGSBRUK
Bor: Brokind, Linköpings kommun
Erbjuder rådgivning: Östergötland

0722521164
lars.skagerlid@gmail.com
Utbildad skogs och naturvårdare. Utbildad och praktisk erfarenhet av åtgärder som värnar höga biologiska värden.

Fredrik Lundkvist Fridh

RÅDGIVARE KVALITETSSKOGSBRUK
Bor:
Rörshyttan, Hedemora kommun
Erbjuder rådgivning: Norra Uppland & Dalarna

0738285682
fredrik.l.fridh@gmail.com

David Andersson

RÅDGIVARE NATURNÄRA SKOGSBRUK
Bor: Västerhaninge
Erbjuder rådgivning: Stockholms Län, Södermanlands län, Gotland

0760342540
david.anderson@plockhugget.se
www.sunnanberg.se
Mer om David på Skogsportalen

Mångårig erfarenhet av hyggesfria metoder och avancerad trädfällning samt skogsbete.

Mer om David

David har även erfarenhet av Företagsutveckling, IT och digitalisering
Lennart Berglind

Lennart Berglind

RÅDGIVARE NATURNÄRA SKOGSBRUK
Bor: Vårgårda, Vårgårda kommun
Erbjuder rådgivning: Västra Götaland med omnejd

lennart@more4st.se
0703083803
www.more4st.se

Mer om Lennart

Jag arbetade med ganska traditionella skogsbruksplaner och upplevde så småningom att skogens verkliga värden inte alltid uppmärksammades särskilt mycket. Schabloner, medelvärden och virkesindustrins behov blev dominerande faktorer. Jag ville mera fånga upp varje bestånds bästa naturgivna förutsättningar och skogstyp, och värna virkeskvalitet framför virkeskvantitet, liksom att bevara de naturvärden som finns eller kan skapas. Som fd träslöjdslärare, möbelsnickare och skogsägare hade jag en tydlig känsla för vilken virkespotential som finns i våra skogar, både när det gäller löv- och barrvirke. Snickerikunskapen om våra inhemska trädslag behöver hållas vid liv och spridas vidare. Plockhuggets skogsbruksstandard och certifieringssystem ser jag som en välgenomtänkt och
framtidsorienterad inriktning, för att möta kommande generationers behov av kvalitetsvirke, men även för att skapa mera ekologiska, hållbara, naturliga och varierade skogar i vårt land. Med ett naturnära skogsbrukssätt kan en väl så god ekonomi uppnås som vid skogsbruk enligt mera traditionella metoder. Huvudspåret bör vara att kalhyggen i skogen blir en sällsynthet.

Oskar Schönning

RÅDGIVARE NATURNÄRA SKOGSBRUK
Bor: Stockholm
Erbjuder rådgivning: Mellansverige upp till södra Norrland.

oskar@tradmastarna.se
0706038166
www.tradmastarna.se

Ekonom. Uppvuxen på gård med skog och skogsbruk i södra Hälsingland. VD på Trädmästarna – ett av Sveriges ledande arboristföretag. Vill ta marknadsandelar av trakthyggesbruket i produktionsskogsbruket. Hjälper också gärna till vid förhandling av t ex virkespriser.

Anders Lundholm

RÅDGIVARE NATURNÄRA SKOGSBRUK & UTFÖRARE AV SKOGSTJÄNSTER INOM HYGGESFRITT SKOGSBRUK
Bor: Nyfors, Skellefteå kommun
Erbjuder rådgivning: Norr och Västerbottens län

anders-lundholm@hotmail.com
0706921200
Mer iom Anders på Skogsportalen
Anders är även avverkningsentreprenör med egen skördare och skotare. Även manuell fällning. Även utbildad i skogsskötsel enligt naturkulturmetoden. 

Andreas Schelin

RÅDGIVARE NATURNÄRA SKOGSBRUK
Bor: Sevallbo, Hedesunda, Gävle vi kommun
Erbjuder rådgivning: Gävleborgs och Västmanlands län samt östra halvan av Dalarna.

andreas.schelin@plockhugget.se
0702072345
Mer om Andreas på Skogsportalen 

Förutom rådgivning erbjuder Andreas även skogliga arbeten och virkesförädling samt snickeriarbeten.

Mer om Andreas

Jag är skogsägare men också pappa till två barn. När de växer upp vill jag att de ska vara just skogsägare och inte plantageägare eller hyggesägare. Jag vill ge dem, och andras barn, skogar att vara i, vara stolta över och som bidrar till biologisk mångfald.

Anna Vildesten

RÅDGIVARE NATURNÄRA SKOGSBRUK
Bor: Harmånger, Nordanstigs kommun
Erbjuder rådgivning: Gävleborg, norra Dalarna, södra Västernorrland

anna.vildesten@plockhugget.se
0737043732

Anna är skogsägare som erbjuder rådgivning i naturnära skogsbruk till förmån både för skogsägare och naturen.

Kristoffer Lager

RÅDGIVARE NATURNÄRA SKOGSBRUK
Bor: Böle, Ockelbo kommun
Erbjuder rådgivning: Gästrikland med angränsande landskap. Kärnområde tänker jag mig inom en radie på 10mil från Ockelbo, men enstaka undantag kan göras.

0706787410
info@klskogsforvaltning.se
www.klskogsforvaltning.se
Länk till profil på Skogsportalen

Erbjuder även Skogsbruksplanläggning, Rådgivning kring virkesaffärer, Avverkningsplanering, genomgång med maskinförare, Trädstämpling.

Mer om Kristoffer

Jag är i grunden utbildad Skogsmästare och har arbetat heltid som både skogsbruksplanläggare och virkesköpare. Mitt intresse för hyggesfritt har ökat mer och mer genom åren som yrkesverksam eftersom jag upplevt att sättet vi sköter skogarna på inte stämt överens med min egen känsla för hur det borde vara. Jag har tidigare saknat genomtänkta hyggesfria alternativ och standarder, vilket nu finns och som tar hänsyn till både ekologin, ekonomin och de övergripande hållbarhetsfrågorna.

Styrbjörn Kindströmmer

RÅDGIVARE NATURNÄRA SKOGSBRUK
Bor: Öravattnet, Ragunda kommun
Erbjuder rådgivning: Östra Jämtland ?

0703948197
Styrbjorn.Kindstromer@plockhugget.se

Erbjuder även timmerkörning med häst

Jimmie Andersson

RÅDGIVARE NATURNÄRA SKOGSBRUK
Bor: Svenshögen/Stenungsundskommun
Erbjuder rådgivning:Västragötaland

0736378477
lysterfjallsbrukshstar@outlook.com
Facebook: Lysterfjällsbrukshästar

Skogs- och naturvårds entreprenör som arbetar med motormanuell huggning/röjning samt arbetshästar. Har samarbetspartners inom huggning, arboristtjänster samt miniskotare.

Mer om Jimmie

Jag är jord och skogsägare som brinner för hållbart brukande. Har erfarenheter från naturvård och skötsel av friluftslivets anläggningar. Bedriver hyggesfritt skogsbruk på den egna fastigheten och vill visa skogssverige att det är en bra väg att gå om vi skall ha våra skogar kvar.

Hjalmar Olofsson

RÅDGIVARE  NATURNÄRA SKOGSBRUK
Bor: Åre, Åre kommun
Erbjuder rådgivning: Västra Jämtland

0730448321
hjalmar@malnaset.se

Dan Johansson

RÅDGIVARE KVALITETSSKOGSBRUK 

danmjohansson@live.se
0702-47 16 34

Våra mål

Plockhugget har som övergripande syfte att en större andel av Sveriges skogar sköts med hyggesfria metoder som faller inom ramen för vår skogsbruksstandard:

Utmärkelser

Här finns våra kontor

Vårt huvudkontor ligger i Småland på landsbygden, mitt i skogen, där det händer.

Adress:
Övre Rödja, 594 92 Gamleby.
Kontakt: Markus Stéen

Kontaktuppgifter till ansvariga för våra kurser hittar du här

Faktureringsuppgifter: Plockhugget AB, Övre Rödja, 594 92 i Gamleby. Mejla din faktura till inbox.lev.920401@arkivplats.se

Organiationsnummer: 559129-2809

Pressbilder hittar du här

Följ oss på sociala medier

Vår historia

Plockhugget bildades 2017 med ambitionen att förändra svenskt skogsbruk i mer hållbar riktning. Vi fick en rivstart genom vinsten i en idétävling arrangerad av Almi och Innovatum och har sedan dess lagt mycket tid på ytterligare idé- och processutveckling. Sedan 2018 anordnar vi kurser och utbildningar. Hösten 2019 gjorde vi våra första virkesaffärer och strax före jul fick vi veta att vi valts ut som leverantörer till det mycket prestigefyllda och framtidsinriktade byggprojektet Hoppet – en förskola i Göteborg som byggs helt fossilfritt och med delvis innovativa metoder. Vi ligger rätt i tiden! 

… och vår framtid

Plockhugget är ett företag som visserligen gärna vill tjäna pengar (så vi kan göra mer bra saker) men för oss kommer alltid biologisk mångfald, klimat och skogens skönhetsvärden först. Vi har helt enkelt våra hjärtan i skogen. Därför är vi noggranna med vad vi gör och hur vi gör det och lägger mycket tid på att fortbilda oss själva och hålla oss a jour med forskningen. Och vi älskar att samarbeta och utveckla nytt tillsammans med andra framsynta företag och organisationer som arbetar för en mer hållbar värld. Vi kompromissar gärna när det behövs, men aldrig med det grundläggande: hänsyn till det som lever och växer.