Vi stödjer hållbart svenskt skogsbruk utan kalhyggen

Träanvändare

Delar du en vision om ett varierat och mångfaldsrikt skogslandskap med färre kalhyggen? Ett skogslandskap som lagrar kol nu när det behövs som mest? Ett skogslandskap som gör det möjligt för framtida generationer att få ta del av god virkeskvalitet? Med våra certifikat för hyggesfri träråvara erbjuder vi en möjlighet att stödja en utveckling i den riktningen.

Skogsägare

Kör du redan kalhyggesfritt på dina marker, eller vill du gå över till det från och med nu? Nu börjar vi sälja certifikat för hyggesfri träråvara och letar därför efter skogsägare som vill bruka sin skog hyggesfritt. Hör av dig!

Lär känna oss via film

"Jag plockhugger för att jag vill skapa en mer varierad skog, jag vill ha mer löv. Satsa inte bara på gran utan satsa på att låta naturen själv bestämma mer!"

Kerstin PeterssonSkogsägare i sjätte generationen

"Något mer tillfredställande än att såga itu en stock och se vad som finns därinne - det är inte mycket som kan matcha det. Det är lite som en bok med bilder i."

Fredrik GustavssonSkogsägare och sågmästare

"Jag vill kunna erbjuda våra kunder virke av bra kvalitet som är uttaget på ett enligt mig ansvarsfullt sätt, som inte utarmar våra skogar."

Jesper FranckSnickare

Se fler filmer om plockhugget genom att klicka här!

Få vårt nyhetsbrev