Vi stödjer hållbart svenskt skogsbruk utan kalhyggen

Träanvändare

Nu är det möjligt för dig som använder eller föreskriver virke att bidra till gynnande av mångfaldsrika skogar, bättre virkeskvalitet och färre kalhyggen. Med våra certifikat för hyggesfri träråvara erbjuder vi en möjlighet att stödja en utveckling i den riktningen.

Skogsägare

Kör du redan kalhyggesfritt på dina marker, eller vill gå över till det från och med nu? Vi letar alltid efter fler virkesleverantörer! Nedan hittar du en sammanfattning av vår skogsbruksstandard. Hör av dig!

Lär känna oss via film

"Jag plockhugger för att jag vill skapa en mer varierad skog, jag vill ha mer löv. Satsa inte bara på gran utan satsa på att låta naturen själv bestämma mer!"

Kerstin PeterssonSkogsägare i sjätte generationen

"Något mer tillfredställande än att såga itu en stock och se vad som finns därinne - det är inte mycket som kan matcha det. Det är lite som en bok med bilder i."

Fredrik GustavssonSkogsägare och sågmästare

"Jag vill kunna erbjuda våra kunder virke av bra kvalitet som är uttaget på ett enligt mig ansvarsfullt sätt, som inte utarmar våra skogar."

Jesper FranckSnickare

Se fler filmer om plockhugget genom att klicka här!

Få vårt nyhetsbrev