Kurs: Naturnära skogsbruk Steg 1, Stjärnsund, Dalarna 22-23 oktober 2022

Välkommen till en kurs som ger dig grundkunskaper i att bruka skogen naturnära! Skogen är fantastisk. Från den kan vi få virke, rekreation, koldioxidinbindning, jakt, skönhetsupplevelser, svamp och bär. Vi behöver bruka skogen och med kalhyggesfritt skogsbruk kan vi ta del av alla dess värden – hela tiden.

Att bruka sin skog naturnära innebär att man inte markbereder, röjer minimalt och endast plockhugger eller hugger små luckor. Skogen får utvecklas och åldras mer naturligt och när träden själva får avgöra var de vill växa hamnar rätt träd på rätt plats. De mest lämpade träden dominerar i tillväxtdynamiken och de mest vitala individerna hjälper varandra att ta för sig av ljus och näring genom olika former av samarbeten. Näringsläckage och kolavgång minimeras och miljövärden bevaras och höjs. Att gå från konventionellt brukande till naturnära är fullt möjligt. Det kan på sikt förändra även en granplantage till en variationsrik och både ekonomiskt och ekologiskt mer uthållig skog.

Kursinnehåll

Dag 1
– Naturliga skogstyper, succession och strukturer i skogen.
– Olika huggningsformer och dess effekter på landskapsbild och skogsekologi.
– Vad skogsvårdslagen säger om hyggesfritt skogsbruk.

Dag 2
– Skogsbrukets ekonomi och olika lönsamhetsberäkningar
– Olika tänkbara målsättningar för markägare
– Gallring: metodik och effekter
– Skogsskötselåtgärder/skötselkoncept i relation till skogars ekologiska funktion: Varför hyggesfritt?

Datum och tider: 22-23 oktober 09.00-17.00

Plats: Stjärnsund, Södra Dalarna

Pris: 2 695 kr exkl moms. Lunch och två fikor per dag ingår.

Anmälan:  Anmäl dig via denna länk (Om det inte funkar att klicka på länken så skriv in följande adress i din webbläsare: https://forms.gle/rHwYcAvnfx1nGWkb7 ). Sista anmälningsdag är 21 oktober 2021. Anmälan är bindande. Avbokning kan göras fram till två veckor före kursstart. Därefter endast mot läkarintyg.

Boende: Boende bokar du själv. Här finns lite tips samt Fridhem kursgård och vandrarhem

Kursledare: Martin Jentzen, expert på naturnära skogsbruk

Kursansvarig: Annevi Sjöberg annevi@plockhugget.se

Kommentarer från några av våra tidigare kursdeltagare:

”Mycket bra och pedagogiskt upplagd kurs. Rekommenderas varmt.”

”Mycket kunniga och lättsamma kursledare.”

”Peppande, allmänbildande, ger råg i ryggen för att stärka sin beställarkompetens när man anlitar skogsentreprenör.”