Kurs: Naturnära skogsbruk Steg 2, Tiveden 23-25 mars 2022

För att gå denna kurs behöver du förkunskaper om naturnära skogsbruk. Det har du om du gått någon av våra steg 1-kurser eller om du på annat sätt fått introducerande kunskap om naturnära skogsbruk, exempelvis genom boken SkogspraktikanEfter denna kurs har du tillräckliga kunskaper för att göra enklare avverkningsplaneringar enligt naturnära metoder.

Kommentarer från några av våra tidigare kursdeltagare:

Mycket bra och pedagogiskt upplagd kurs. Rekommenderas varmt.                 

”Mycket kunniga och lättsamma kursledare.”

”Peppande, allmänbildande, ger råg i ryggen för att stärka sin beställarkompetens när man anlitar skogsentreprenör.” 

Plats: Kursgård Hos Martha och Anders, Tiveden

Tid: kl 09.30-17, 23-25 mars. Dag två och tre börjar vi kl 09.

Pris: 3945 kr exkl moms (med moms: 4931 kr). Lunch och två fikor per dag ingår.

Boende: Bokar du själv, på kursgården. Mejla till martha@marthaochanders.se. Uppge då också om du önskar beställa middag för kvällen. Pris 165 kr. Middag serveras under förutsättning att antalet ätande blir tillräckligt högt.

 

Kursinnehåll

Dessa tre dagar ger kunskap om olika praktiska skötselåtgärders utformning, beståndsanpassade skötselförslag och stamval och de förutsättningar som olika skogstyper erbjuder:

– Fältstudie i olika skogstyper. Deras koppling till markförhållanden och geografi. 

– Hyggesfria uttag i äldre skog.

– Praktiska övningar som sammanbinder teori med praktik.

– Planering av naturvårdshänsyn och avverkning.  

– Gallring och skötsel av yngre skog med fokus på hyggesfritt/naturnära skogsbruk.

– Effekter på trädslagsammansättning och struktur.

– Vad man bör tänka på för att arbetet ska vara möjligt för en entreprenör att utföra på ett effektivt sätt.

Kursledare: Martin Jentzen, expert på naturnära skogsbruk, Plockhugget.

Föreläsare: Anders Tivell, skogsägare med lång vana av naturnära skogsbruk, fler föreläsare kan tillkomma.

Kursansvarig: Eva-Lotta Hultén, eva-lotta@plockhugget.se

Boende: bokar du själv Hos Martha och Anders, eller var du föredrar.

Anmälan: Anmäl dig via denna länk. Om det inte fungerar att klicka på den så kan du kopiera och klistra in detta i din webbläsare: https://forms.gle/dryPrTciKsgG8dPV9.

Sista anmälningsdag är 8 mars.

Anmälan är bindande. Avbokning kan göras fram till två veckor före kursstart. Därefter endast mot läkarintyg.