Kurs: Naturnära skogsbruk Steg 1, Gröna klustret, Brålanda 3-4 maj 2022

Välkommen till en kurs som ger dig grundkunskaper i att bruka skogen naturnära! 

Kommentarer från några av våra tidigare kursdeltagare:

Mycket bra och pedagogiskt upplagd kurs. Rekommenderas varmt.                 

”Mycket kunniga och lättsamma kursledare.”

”Peppande, allmänbildande, ger råg i ryggen för att stärka sin beställarkompetens när man anlitar skogsentreprenör.” 

Datum och tider: 3-4 maj 09.30-17.00

Plats: Gröna klustret, nära Brålanda, Dalsland

Pris: 2 695 kr exkl moms. Lunch och två fikor per dag ingår.

Anmälan:  Anmäl dig via denna länk (Om det inte funkar att klicka på länken så skriv in följande adress i din webbläsare: https://forms.gle/7wXn97DH8TGj4Wx19).

Sista anmälningsdag är 18 april.

Anmälan är bindande. Avbokning kan göras fram till två veckor före kursstart. Därefter endast mot läkarintyg.

Boende: Boende bokar du själv. Ett bra alternativ är Brålanda vandrarhem.

 

Kursinnehåll

Dag 1

– Naturliga skogstyper, succession och strukturer i skogen.

– Olika huggningsformer och dess effekter på landskapsbild och skogsekologi.

– Vad skogsvårdslagen säger om hyggesfritt skogsbruk.

 

Dag 2

– Skogsbrukets ekonomi och olika lönsamhetsberäkningar

– Olika tänkbara målsättningar för markägare

– Gallring: metodik och effekter

– Skogsskötselåtgärder/skötselkoncept i relation till skogars ekologiska funktion: Varför hyggesfritt?

Kursledare: Martin Jentzen, expert på naturnära skogsbruk

Kursansvarig: Eva-Lotta Hultén, eva-lotta@plockhugget.se, 0703-86 70 34.