Kontinuitetsskog i teori och praktik, Brålanda, Dalsland (Del 1 och Del 2) 21-22/9 och 21-23/10 2020

6.340,00 kr

25 i lager

Artikelnr: KURS20200405-12 Kategori:

Välkommen till en kurs som ger dig grundkunskaper i att bruka skogen hyggesfritt! Efter avslutad kurs (del 1 plus del 2) kan du genomföra enklare hyggesfria avverkningsplaneringar.

Kursen ges i samarbete mellan Gröna klustret och Plockhugget. Den är uppdelad i två delar och man kan välja att gå bara första delen. De som förvärvat första delens kunskaper på annat sätt kan också välja att gå direkt till del två. Se i så fall noga igenom kursinnehållet i del ett för att försäkra dig om att du verkligen redan har tillräckliga kunskaper för att klara del två!

Kommentarer från några av våra tidigare kursdeltagare:

Mycket bra och pedagogiskt upplagd kurs. Rekommenderas varmt.                 

”Mycket kunniga och lättsamma kursledare.”

”Peppande, allmänbildande, ger råg i ryggen för att stärka sin beställarkompetens när man anlitar skogsentreprenör.” 

Datum och tider

Del ett

21-22 september 09.00-17.00

Del två

21-23 oktober 09.00-17.00 

Plats: Gröna klustrets konferensgård, Nuntorp, Brålanda

Pris

Del ett 2 695 kr exkl moms

Del två 3 945 kr exkl moms

Om du anmäler dig till båda kurserna vid samma tillfälle ges en rabatt på 300 kronor.

Anmälan: Betala för kursen och anmäl dig via denna länk (Om det inte funkar att klicka på länken så skriv in följande adress i din webbläsare: https://forms.gle/LUyGe6KheDmPWBk2A ). Sista anmälningsdag för del ett 11 september. Sista anmälningsdag för del två 11 oktober

Anmälan är bindande. Avbokning kan göras fram till två veckor före kursstart. Därefter endast mot läkarintyg.

Kursinnehåll

Del ett – Teori 21-22 september 2020

Dag 1

– Naturliga skogstyper, succession och strukturer i skogen.

– Olika huggningsformer och dess effekter på landskapsbild och skogsekologi.

– Vad skogsvårdslagen säger om hyggesfritt skogsbruk.

– Skogsstyrelsen berättar om myndighetens rådgivning kring hyggesfritt skogsbruk.

Dag 2

– Skogsbrukets ekonomi och olika lönsamhetsberäkningar

– Olika tänkbara målsättningar för markägare

– Gallring: metodik och effekter

– Skogsskötselåtgärder/skötselkoncept i relation till skogars ekologiska funktion: Varför hyggesfritt?

Del 2 – Teori och praktik 21-23 oktober 2020

Dessa tre dagar ger kunskap om olika praktiska skötselåtgärders utformning, beståndsanpassade skötselförslag och stamval och de förutsättningar som olika skogstyper erbjuder. För att tillgodogöra sig denna kursdel behöver man kunskaper som motsvarar upplägget i del ett.

Dag 1

– Fältstudie i olika skogstyper. Deras koppling till markförhållanden och geografi. 

Dag 2

– Hyggesfria uttag i äldre skog.

– Praktiska övningar som sammanbinder tidigare teori med praktik.

– Planering av naturvårdshänsyn.  

Dag 3

– Gallring och skötsel av yngre skog med fokus på hyggesfritt/naturnära skogsbruk.

– Effekter på trädslagsammansättning och struktur.

– Praktiska övningar.

– Vad man bör tänka på för att arbetet ska vara möjligt för en entreprenör att utföra på ett effektivt sätt.

Kursledare: Martin Jentzen, expert på naturnära skogsbruk, Plockhugget.

Kursansvarig: Eva-Lotta Hultén, eva-lotta@plockhugget.se

Föreläsare: Henrik Johansson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen och Dan Johansson, författare till boken Kvalitetsskogsbruk

Kurslitteratur: Viss studielitteratur kommer att tillhandahållas i digital form och kan med fördel läsas innan kursen påbörjas.