Certifikat kopplade till skog i Laxå

395,00 kr / m³ (1 kubik = 1 certifikatsandel)

Beställ certifikat för hyggesfri råvara genom att lägga till dem i varukorgen. Du betalar 395 kr plus moms per kubikmeter virke som du använt eller kommer använda vid byggnation. Vi skickar certifikatet till dig via E-post inom tre arbetsdagar. Här hittar du köpvillkor

90

90 %

3.6 av 36.6

3.6

Artikelnr: M3HB Kategori:

Certifikat kopplade till skog i Laxå

Fastighet: Hallsberg Bulltorp 1:3

Total certifikatsvolym: 37,63 m3 sågat virke av 73,53 m3fub inmätt timmer från fastigheten.

Vid köp av certifikatsandelar skickar vi ett certifikat till dig med koordinater till den skog som ditt köp är kopplat till och som tack vare skogsägaren och ditt stöd, fortfarande är en skog och inte ett kalhygge. Denna beställning är kopplad till en 30 hektar stor skogsfastighet utanför Laxå som sköts med naturnära skogsbruksmetoder. Ägarna värnar om att skogen ska förbli ett vackert rekreationsområde för bärplockning och att det ska finnas en mångfald av arter i skogen. Sedan en tid tillbaka har de en naturnära skogsbruksplan på hela sin skogsareal och brukar den helt hyggesfritt. De är glada över att få behålla skogskänslan på sina skogsmarker.

Vi garanterar att volymen som anges på ditt certifikat har levererats till virkesmarknaden från en hyggesfri avverkning vid den plats som står angett på certifikatet. Ägarna har förbundit sig att följa Plockhuggets skogsbruksstandard. Med ditt köp av certifikat för hyggesfri träråvara är du alltså med och bidrar till att ett skogligt ekosystem inte blir ett kalhygge, utan får finnas kvar eller återskapas. Du bidrar också till att skogsägare får mer skäligt betalt för de timmervolymer de levererar.