Virke

Plockhuggets Virke

Vill du bidra till bevarande och gynnande av vackra mångfaldsrika skogar, bättre virkeskvalitet och färre kalhyggen? Köp ditt virke av oss! Vårt virke är spårbart, vi har betydligt hårdare krav än FSC och vårt timmer är alltid helt kalhyggesfritt.