Här hittar du de krav vi ställer på skogsbruket för det virke som ingår i våra naturnära skogsbrukscertifikat.

Den här broschyren handlar om svenska trädslag, dess biologiska nytta och hur vi kan gynna och använda dem.

I den här digitala foldern beskrivs grundtankarna inom naturnära skogsbruk. Känn dig fri att skriva ut och sprida till någon du känner!

Boken beskriver hur skogens skötsel påverkar virkets användbarhet. Parallellt diskuteras skogens miljö och ekonomi.

Denna broschyr guidar dig genom en kalhyggesfri avverkningsplanering. Den förutsätter att du också har skaffat dig grundläggande kunskaper i kalhyggesfritt skogsbruk på annat sätt. Om inte så rekommenderar vi att du läser boken Skogspraktikan och går kurser i naturnära skogsbruk.

Denna bok ger en fördjupad inblick i naturnära skogsbruk. På ett lättbegripligt sätt beskrivs hur metoden är ett ekonomiskt lönsamt alternativ.

Den här broschyren riktar sig till alla som har ett intresse av att veta mer om lövträ, dess användning och egenskaper.

Rapport om forskning som visar att hyggesfritt skogsbruk kan vara mer lönsamt än trakthyggesbruk på marker med låga ståndortsindex, vid höga skogsvårdskostnader, när risken för skogsskador är hög, vid låga rotnetton, och när räntan är hög

En bra sammanställning om möjligheterna och fördelarna med Naturnära skogsbruk som Greenpeace skrivit. En bra första introduktion till vad skogsbruksformen innebär!

 I den här rapporten presenterar Naturskyddsföreningen en princip om naturnära skogsbruk, där naturens gränser sätter ramarna. Det är ingen utopi. Det är fullt möjligt. Rapporten visar den här nödvändiga omställningen bör och kan gå till.

 Det här är en pedagogisk infografik som visar hur en ganska typisk skog i Mellansverige kan se ut när den förvaltas på ett hållbart sätt med naturnära skogsbruk. Syftet är att öka medvetenheten om hur skogsbruket påverkar skogsmiljö, klimat och biologisk mångfald och på så vis öka efterfrågan på ett mer hållbart skogsbruk.