Här hittar du de krav vi ställer på skogsbruket för det virke som ingår i våra naturnära skogsbrukscertifikat.

Detta dokument ger en introduktion till kalhyggesfri avverkningsplanering enligt naturnära skogsbruksprinciper.

Denna bok ger en fördjupad inblick i naturnära skogsbruk. På ett lättbegripligt sätt beskrivs hur metoden är ett ekonomiskt lönsamt alternativ.

Den här broschyren riktar sig till alla som har ett intresse av att veta mer om lövträ, dess användning och egenskaper.

I det här dokumentet beskrivs de mål som Plockhugget jobbar för på kort och lång sikt. Egentligen en sammanfattning av varför vi finns!

Boken beskriver hur skogens skötsel påverkar virkets användbarhet. Parallellt diskuteras skogens miljö och ekonomi.