Vi hjälper er att anordna en lättbegriplig, rolig och givande introduktion som passar såväl jägmästare, ekologer och beslutsfattare som maskinförare och andra praktiker. Vi kan också anordna en temadag för arkitekt- och byggfirmor som vill öka sin kunskap om skogen som ekosystem och hållbart skogsbruk.

Exempel på kursinnehåll

  • Naturliga skogstyper, succession och strukturer i den naturliga skogen.
  • Olika huggningsformer och deras effekter på landskapsbild och skogsekologi.
  • Skogsbrukets ekonomi och olika lönsamhetsberäkningar. Hyggesfritt kan löna sig bättre!
  • Skogsskötselåtgärder i relation till skogars ekologiska funktion. Hur gör man i praktiken?

Lärare

Undervisar gör Martin Jentzen, skogsingenjör och Peter Arne, maskinförare och skogsentreprenör. Martin Jentzen har hållit kurser i naturnära skogsbruk i över 15 år. Hans kunskaper blir alltmer efterfrågade över hela landet. Peter Arne driver Finnerödja Skogstjänst som med 20 anställda och tre skördarlag sedan flera år är inriktade på hyggesfritt och naturnära skogsbruk.

Se hur vi arbetar

Här hittar du en film om den introduktionsdag vi höll för skogsanställda vid Västerås och Uppsala stift.

En film av Katie Holmdal. Röstinspelning av Eva-Lotta Hultén

Kontakt

Hör av dig så planerar vi för tid och plats tillsammans!

Annevi Sjöberg 0733-622509, annevi@plockhugget.se

Eva-Lotta Hultén 0703-867034 eva-lotta@plockhugget.se