Leveranstid

Vi har i dagsläget en leveranstid på upp till 8 veckor vid större beställningar eller beställningar av sepcialkaraktär men vartefter vi bygger upp vårt laget kommer leveranstiden bli betydligt kortare. Det är den produkt med längst leveranstid som styr leveransdatum för hela beställningen.

Frakt

Kostnaden för frakt ligger på 2495 kr oavsett hur mycket du beställer och var i landet du befinner dig. Detta kan komma att ändras framöver. Lossning ingår. Leverans sker till angiven adress, farbar väg för lastbil krävs.

Betalning

Betalning sker mot faktura.

Avisering

Det är viktigt att ni går att nå på det telefonnummer som ni uppgett vid er beställning. Ni blir uppringd innan utkörning.

Avbeställning

Avbeställning måste ske 14 dagar före beräknad leverans. Sker avbeställningen efter detta kommer ni att debiteras 20 % av ordervärdet. Retur godkänns endast om godset är i säljbart skick, och hela leveransen returneras i sin helhet i väl skyddande emballage. Bild på paketen skall skickas till Plockhugget och ett godkännande skall ges innan godset kan returneras. Kund skall ombesörja all hantering när det gäller bokning av returfrakt, lastning på bil etc. Alla kostnader i samband med returen betalas av beställaren, även ev. fraktskador som kan ha uppstått vid returen.

Mottagning

Kontrollera att alla kollin är med och var uppmärksam på om några fraktskador har uppstått. Om olyckan varit framme, skriv det på fraktsedeln och fotografera skadorna. Dold skada ska reklameras inom 7 dagar. Kontakta oss sedan så snart som möjligt så hjälper vi dig.

Ångerrätt

Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits. Ångerrätten gäller ej vid kundanpassade eller specialtillverkade sortiment. Kund skall ombesörja all hantering när det gäller bokning av returfrakt, lastning på bil etc. Alla kostnader i samband med returen betalas av beställaren, även ev. fraktskador som kan ha uppstått vid returen.

Reklamationer

Innan monteringen påbörjas skall materialet inventeras och kontrolleras noga. Plockhugget bekostar en 1st frakt av saknat eller skadat material. Vid fler sändningar står kund för fraktkostnaden om felet kunde ha upptäckts vid första inventering. Efter påbörjad montering godkänns inte reklamation.