Leveranstid

Vi skickar beställt certifikat till dig via e-post inom tre arbetsdagar. Vid förköp av certifikat kopplad till en framtida hyggesfri avverkning ska certifikatet matchas med en skogsfastighet inom 6 månader. Du ska även ha fått ett certifikat via e-post inom 6 månader. Om detta inte skulle ske inom denna tidsperiod, har du rätt att få tillbaka dina pengar.

Ångerrätt

Plockhugget AB ger dig ångerrätt i enighet med distansavtalslagen (DAL). Ångerrätten gäller i 14 dagar från och med att du köpt eller beställt certifikat för hyggesfri träråvara. Om du ångrar dig ska du innan ångerfristen löper ut meddela Plockhugget AB genom att skicka e-post till annevi@plockhugget.se. Ångrar du köp av plakat som levererats ska denna skickas tillbaka inom 14 dagar.

Personuppgifter

I enlighet med General Data Protection Regulations (GDPR) informeras om att de uppgifter som du lämnar vid beställning av certifikat kommer att behandlas konfidentiellt för ändamålet så att din kundrelation med Plockhugget AB skall fungera på ett tillfredsställande sätt. Enligt lagen har du rätt att efter skriftlig ansökan en gång per år få besked om vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att begära rättelse av sådana uppgifter. Om du inte vill att dina personuppgifter registreras skall du inte köpa certifikat för hyggesfri träråvara från Plockhugget AB. När du i samband med köp av certifikat för hyggesfri träråvara lämnar personuppgifter om dig själv, lämnar du samtycke enligt General Data Protection Regulations (GDPR).