Varför hyggesfritt skogsbruk?

 

Skogen är fantastisk. Från den kan vi få virke, rekreation, koldioxidinbindning, jakt, skönhetsupplevelser, svamp och bär. Med hyggesfritt skogsbruk kan vi ta del av alla dess värden – hela tiden.

Trakthyggesbruk/kalavverkning tillämpas på minst 97% av den brukade skogsmarken i Sverige idag medan hyggesfritt skogsbruk endast tillämpas på 2-3 %. Sedan 1950-talet har kalhyggesbruket omvandlat stora arealer biologiskt rika skogar till planteringar av gran och tall med förhållandevis låg biologisk mångfald. Plockhugget vill stimulera och uppmuntra till att en mycket större variation av skogsbruksmetoder tillämpas. Vii har utarbetat en skogsbruksstandard som inkluderar olika hyggesfria former men vi förordar framför allt det sätt som kallas Naturnära skogsbruk där skogsägaren avverkar färre men större träd och anpassar uttagen utifrån lokala förutsättningar så att naturen kan sköta återväxten.

Läs mer om naturnära skogsbruk i någon av publikationerna här!

Inspelat webbinarium Ekonomin i det hyggesfria skogsbruket

 

23 november 2023. Back Tomas Ersson är lektor i skogsvårdsteknik vid SLU Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg, Västmanland. Han har sammanställt aktuell forskning kring skogsekonomi som visar när kalhyggesfritt skogsbruk är mer lönsamt än kalhyggesbruk för skogsägare. I detta föredrag berättar han hur både allmänna och enskilda skogsägare kan tänka för att optimera ekonomin i sitt skogsbruk. Tack vare ett samarbete med Naturskyddsföreningen är detta webbinarium kostnadsfritt. Brita Asplund är utbildad jägmästare och anställd på Naturskyddsföreningen. Hon ger en kort presentation av Naturskyddsföreningens engagemang för naturnära skogsbruk. Därefter tar Back Tomas Ersson över och föreläser.

Se fler webbinarier på vår Youtubekanal

Är du skogsägare?

Kör du redan hyggesfritt på dina marker, eller vill du gå över till det från och med nu? Nu säljer vi certifikat för hyggesfri träråvara och letar efter skogsägare som vill bruka sin skog hyggesfritt.

Läs vår skogsbruksstandard
Läs mer om certifikatprogrammet för hyggesfri trävara
https://www.youtube.com/watch?v=Q5YM7TLgh1k

Naturnära skogsbruk - varför och hur?

Denna video lär dig mer om det sätt att bruka skogen som kallas Lübeckmodellen eller Naturnära skogsbruk.

Naturnära skogsbruk är ett klokt val!

De huvudsakliga fördelarna med naturnära skogsbruk:

  • Skogen blir mer motståndskraftig mot störningar som insektsangrepp och stormar.
  • Markskador kan minimeras vilket gör att näring och kol stannar i marken och kan utnyttjas av nästa generation träd.
  • Värdetillväxten är ofta mycket god i naturnära skogsbruk vilket är ett intressantare framgångsmått än volymtillväxt.
  • Naturnära skogsbruk ger ökad mångfald, bevarade rekreationsvärden och mer ekologiskt uthålligt producerat virke, vilket kan leda till större acceptans för skogsbruk hos allmänhet, turismföretag och miljö- och friluftsorganisationer.
  • Naturnära skogsbruk bevarar det lokala ekosystemet och ger därmed goda förutsättningar för dess arter att trivas – ett mycket viktigt värde i tider med klimatförändringar och artutdöende.
https://www.youtube.com/watch?v=ueDfE-amHmM

Vad är ett träd värt egentligen?

Martin Jentzen förklarar skogsekonomin i en trädstam.