Nu säljer vi certifikat för hyggesfri träråvara och letar därför efter skogsägare som vill bidra till att öka andelen virke som kommer från hyggesfritt skogsbruk på virkesmarknaden. Vi letar efter skogsägare som delar en vision om ett mer variationsrikt skogslandskap med färre kalhyggen. Ett skogslandskap som lagrar mer kol nu när det behövs som mest. Ett skogslandskap som gör det möjligt för framtida generationer att få ta del av god virkeskvalitet? Om du som skogsägare delar den visionen kanske det som står nedan är något för dig?

Så här fungerar det:

 

1. Läs skogsbruksstandarden. Den har skapats för att få till några ramar för hyggesfritt skogsbruk och certifikatsystemet.

2. Skriv avtal. Vill du som skogsägare avverka inom ramen för standarden i ditt skogsbruk, kan du skriva avtal med oss. Du får då ta del av certifikatprogrammet som ger mer pengar för uttaget timmer. Dessutom är du med och bidrar till att kunskapen om hyggesfritt skogsbruk ökar.

3. Sälj timmer till valfritt sågverk. När du vill avverka i din skog kan du sälja timret till valfri uppköpare/sågverk. Känner du dig redo att utföra avverkningar inom ramen för skogsbruksstandardarden är det bara att komma igång. Vill du ha mer kunskap får du gärna höra av dig. Beroende på var du befinner dig kan vi eventuellt erbjuda skoglig konsultation på plats i din skog. På skogsportalen finns även tips på entreprenörer som utför hyggesfria tjänster. Vi kan också ge tips om du inte hittar vad du söker där.

4. Kort intervju. Därefter gör vi på Plockhugget en kort intervju med dig för att skapa en beskrivning av din skog och ditt sätt att bruka den samt notera avverkningsplats. Denna information kopplas till certifikat för hyggesfri träråvara som säljs till träanvändare som vill stötta hyggesfritt skogsbruk.

5. Mätkvitto skickas till Plockhugget. Efter att timret mätts in vid sågverk skickas en kopia av mätkvittot till Plockhugget. Vi räknar för enkelhetens skull med att 50 procent av den inmätta volymen timmer blir färdig sågad vara och denna volym motsvarar de certifikat Plockhugget säljer.

6. Certifikat säljs. Plockhugget säljer de certifikat för hyggesfri träråvara  som är kopplade till den volym timmer som tagits ut från din fastighet.

7. Du som skogsägare får betalt. När alla certifikat kopplade till din skogsfastighet är sålda ansvarar Plockhugget för att ersättning betalas ut till dig som skogsägare. Grundpriset är för närvarande 45 kronor per fastkubikmeter under bark. Som självverksam skogsägare får du mer.

8. Vem stödjer ditt hyggesfria skogsbruk? Du som skogsägare får om du vill veta vilka träanvändare/företag som handlat certifikaten som är kopplade till uttaget av timmer på just din fastighet.

9. Kontroll. En extern organisation kontrollerar att vi på Plockhugget och skogsägare följer det som avtalats. Några utslumpade kontroller per år förekommer.

Tillsammans utforskar vi möjligheterna med hyggesfritt skogsbruk och tack vare dig blir skogslandskapet mer variationsrikt!

Anmäl ditt intresse

Har du frågor eller funderingar går det bra att kontakta Markus Stéen markus@plockhugget.se 

”Skulle du vilja bli rådgivare eller utföra andra naturnära skogsbrukstjänster på konsultbasis? Hör i sånt fall av dig till Markus Steén på markus@plockhugget.se”