Nu säljer vi certifikat för hyggesfri träråvara och letar därför efter skogsägare som vill bidra till att öka andelen virke som kommer från hyggesfritt skogsbruk på virkesmarknaden. Vi letar efter skogsägare som delar en vision om ett mer variationsrikt skogslandskap med färre kalhyggen. Ett skogslandskap som lagrar mer kol nu när det behövs som mest. Ett skogslandskap som gör det möjligt för framtida generationer att få ta del av god virkeskvalitet? Om du som skogsägare delar den visionen kanske det som står nedan är något för dig?

Så här fungerar det:

 

1. Läs skogsbruksstandarden. Den har skapats för att få till ramar för det skogsbruk som kan ingå i certifikatsystemet.

2. Skriv avtal. Vill du som skogsägare avverka inom ramen för standarden i ditt skogsbruk, kan du skriva avtal med oss. Du får då ta del av certifikatprogrammet som ger mer pengar för uttaget timmer. Dessutom är du med och bidrar till att kunskapen om hyggesfritt skogsbruk ökar.

3. Sälj timmer till valfritt sågverk. När du vill avverka i din skog kan du sälja timret till valfri uppköpare/sågverk. Känner du dig redo att utföra avverkningar inom ramen för skogsbruksstandardarden är det bara att komma igång. Vill du ha mer kunskap får du gärna höra av dig. Beroende på var du befinner dig kan vi eventuellt erbjuda skoglig konsultation på plats i din skog. På skogsportalen finns även tips på entreprenörer som utför hyggesfria tjänster. Vi kan också ge tips om du inte hittar vad du söker där.

4. Kort intervju. Därefter gör vi på Plockhugget en kort intervju med dig för att skapa en beskrivning av din skog och ditt sätt att bruka den samt notera avverkningsplats. Denna information kopplas till certifikat för hyggesfri träråvara som säljs till träanvändare som vill stötta hyggesfritt skogsbruk.

5. Mätkvitto skickas till Plockhugget. Efter att timret mätts in vid sågverk skickas en kopia av mätkvittot till Plockhugget. Vi räknar för enkelhetens skull med att 50 procent av den inmätta volymen timmer blir färdig sågad vara och denna volym motsvarar de certifikat Plockhugget säljer.

6. Certifikat säljs. Plockhugget säljer de certifikat för hyggesfri träråvara  som är kopplade till den volym timmer som tagits ut från din fastighet.

7. Du som skogsägare får betalt. När alla certifikat kopplade till din skogsfastighet är sålda ansvarar Plockhugget för att ersättning betalas ut till dig som skogsägare. Grundpriset är för närvarande 90 kronor per såld kubikmeter (m3) sågat virke. Som självverksam skogsägare får du 130 kronor/såld m3 sågat.

8. Vem stödjer ditt hyggesfria skogsbruk? Du som skogsägare får om du vill veta vilka träanvändare/företag som handlat certifikaten som är kopplade till uttaget av timmer på just din fastighet.

9. Kontroll. En extern organisation kontrollerar att vi på Plockhugget och skogsägare följer det som avtalats. Några utslumpade kontroller per år förekommer.

Tillsammans utforskar vi möjligheterna med hyggesfritt skogsbruk och tack vare dig blir skogslandskapet mer variationsrikt!

Anmäl ditt intresse

Ge din feedback på hela upplägget och/eller skogsbruksstandarden! Vi vill alltid bli bättre. Därför uppskattar vi dina tankar. Skriv gärna några rader om hur du upplever vårt upplägg i detta formulär.

Har du frågor eller funderingar går det bra att kontakta Markus Stéen markus@plockhugget.se 

”Skulle du vilja bli rådgivare eller utföra andra naturnära skogsbrukstjänster på konsultbasis? Hör i sånt fall av dig till Markus Steén på markus@plockhugget.se”

Inspelat webbinarium: Ekonomin i det hyggesfria skogsbruket

23 november 2023. Back Tomas Ersson är lektor i skogsvårdsteknik vid SLU Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg, Västmanland. Han har sammanställt aktuell forskning kring skogsekonomi som visar när kalhyggesfritt skogsbruk är mer lönsamt än kalhyggesbruk för skogsägare. I detta föredrag berättar han hur både allmänna och enskilda skogsägare kan tänka för att optimera ekonomin i sitt skogsbruk.

Tack vare ett samarbete med Naturskyddsföreningen är detta webbinarium kostnadsfritt. Brita Asplund är utbildad jägmästare och anställd på Naturskyddsföreningen. Hon ger en kort presentation av Naturskyddsföreningens engagemang för naturnära skogsbruk. Därefter tar Back Tomas Ersson över och föreläser.