Visst vore det bra om fler skogar i Sverige brukades hyggesfritt med större hänsyn till skogens ekosystem och de arter som lever där? Nu gör vi det enkelt att stödja en utveckling i den riktningen! Våra certifikat för hyggesfri träråvara gör det möjligt för dig som företag och privatperson att köpa virke  från din vanliga virkesleverantör eller i din vanliga virkeshandel och samtidigt stötta hyggesfritt skogsbruk i Sverige. 

Så här fungerar det!

  1. Beställ virke. Du kan köpa virke hos närmsta virkeshandel, ha kvar din vanliga leverantör eller fråga oss om råd. Sannolikt kommer virket från ett kalhygge, men om du vill stötta en utveckling av hyggesfritt skogsbruk kan du gå vidare till punkt 2 nedan.
  2. Beställ certifikat för hyggesfri träråvara. Om du beställer certifikat av oss som motsvarar den volym virke du köpt, garanterar vi att samma volym virke har levererats till virkesmarknaden från en skog som brukas hyggesfritt enligt Plockhuggets skogsbruksstandard. Skogar som brukas inom ramen för denna standard är långt mer skonsamt för många arter än skogsbruk med hyggen.
  3. Du bidrar till utvecklingen av hyggesfritt skogsbruk. Med ditt köp av certifikat bidrar du till att ett skogligt ekosystem med en rik mångfald får finnas kvar samtidigt som virke tas ut*. Andelen hyggesfritt virke på virkesmarknaden ökar och mer kol lagras i svensk skog nu när det behövs som mest. Tack vare dig och skogsägaren kan framtida generationer få tillgång till god virkeskvalitet.
  4. Besök gärna skogen, det brukar vara fint! På certifikatet som du får framgår det hur många kubikmeter sågade trävaror du betalat för. Certifikatet anger även koordinater till den skog som tack vare skogsägaren och ditt stöd, fortfarande är en skog och inte ett kalhygge. Besök gärna platsen, det brukar vara fint! En extern granskare kontrollerar även att vi och skogsägarna håller vad vi lovar. Du som köpare kan begära ut de revisioner som görs.

*Certifikatprogrammet stödjer också skogsägare som ställer om plantagelika skogar till mer naturnära skogar.

Möjligheter för företag och organisationer

Det finns flera sätt för företag och organisationer att stödja en utveckling av hyggesfritt skogsbruk i samband med virkesköp. Här är några exempel på samarbeten och initiativ:

”Vår ambition är att i framtiden sälja hyggesfria träprodukter med full spårbarhet till växtplats. Certifikaten för hyggesfri träråvara är ett steg i den riktningen”

Sälj en träprodukt som gynnar svenskt skogsbruk utan kalhyggen

SOMA säljer en av deras utomhusmöbler SOMA FOREST med certifikat för hyggesfri träråvara. De har valt att sätta ett plakat på möbeln med QR kod så att allmänheten kan lära sig mer om varför det är bra. Läs om SOMA Forest här eller se en presentation. Gör som SOMA och sälj en träprodukt som stöttar utveckling av hållbart skogsbruk utan kalhyggen. Plockhugget utvecklar gärna ett plakat att sätta på produkten i samarbete med er.

Erbjud tillval i er butik/webbutik

Sunda Byggvaror i Huskvarna levererar virke av god kvalitet med möjlighet till leverans i hela Sverige. De kommer under november 2022 erbjuda sina kunder möjligheten att stödja hyggesfritt skogsbruk vid köp av virke både i deras butik och webbutik. Läs mer om Sunda byggvaror. Kanske du också har en butik eller webbutik där du på ett enkelt sätt vill erbjuda era kunder möjligheten att stödja hyggesfritt naturnära skogsbruk?

Stöd hyggesfritt skogsbruk i alla byggprojekt

Ekoverken kommer under 2023 erbjuda ekologiska kataloghus. De är den första husprojektören som fullt ut har som ambition att stödja ett hyggesfritt skogsbruk. De kommer specificera certifikat för hyggesfri träråvara eller om möjligt ännu bättre för allt virke i sina hus. Läs mer om Ekoverken. Kontakta Plockhugget om er verksamhet också vill göra byggprojekt eller sälja produkter som bidrar till en förändring av skogsbruket i Sverige!

Föreskriv certifikat för hyggesfri träråvara i byggprojekt

Organowood är ett företag som erbjuder giftfritt kiselimpregnerat virke för utomhusmiljö. Via dem kan man föreskriva giftfritt virke med certifikat för hyggesfri träråvara och köpa det impregnerade virket med våra certifikat inkluderade. Läs mer om Organowood. Lev upp till miljö- och klimatmål på riktigt genom att, utöver FSC/PEFC, föreskriva certifikat för hyggesfri träråvara för träbyggnationer och andra träprodukter. Om hyggesfritt tillämpas på rätt sätt bidrar det till uppfyllandet av flera globala miljömål enligt Agenda 2030

Klimatåtgärd i certifieringen NollCO2 för byggnader

Sweden Green Building Council (SGBC) har ett certifieringssystem för byggnader som kallas för NollCO2. Certifieringen syftar till att klimatpåverkan av en byggnads hela livscykel redovisas och balanseras med klimatåtgärder till nettonoll klimatpåverkan. NollCO2 är en tilläggscertifiering för byggnader som använder Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED eller Svanen som bas. Certifikat för hyggesfri träråvara är en möjlig klimatåtgärd inom NollCO2 som inte bara är bättre för klimatet utan dessutom bidrar till ett variationsrikt skogslandskap med bättre förutsättningar för biologisk mångfald. Läs mer om NollCO2 här.

Beställ certifikat för hyggesfri träråvara

Som privatperson eller mindre företag kan du beställa certifikat för hyggesfri råvara genom att klicka på lediga certifikatvolymer nedan. Du betalar 395 kr plus moms per kubikmeter virke som du använt eller kommer använda vid byggnation. Sedan skickar vi ditt certifikat inom två arbetsdagar.

Innan du beställer behöver du räkna ut antal kubikmeter som ingår i den totala mängden virke genom att multiplicera längd x bredd x höjd för varje köpt dimension. Ange sedan totalen när du beställer certifikaten genom att klicka på valfri skogsfastighet nedan.

Priset för certifikaten minskar i samband med större beställningar över 20 kubik. Vid större beställningar eller önskan om samarbete ber vi er därför kontakta oss! Se kontaktuppgifter längre ner på sidan. 

Räkna ut kubikmeter

Längd(m)

Bredd(m)

Höjd(m)

Vem får pengarna?

Intäkterna från certifikaten går till följande aktörer:

  • Skogsägaren som certifikatet är kopplat till och som valt att bedriva hyggesfritt skogsbruk enligt Plockhuggets standard
  • Entreprenören. För att nå ut till fler skogsägare samarbetar Plockhugget med fristående personer och organisationer som är duktiga på hyggesfritt naturnära skogsbruk. De hjälper ofta skogsägaren att få jobbet utfört. Ibland är skogsägaren självverksam, då tillfaller också denna delen av kakan till skogsägaren.
  • Plockhugget för rådgivning till och avtal med skogsägare samt administration av certifikaten.
  • Extern granskare som kollar att Plockhugget och skogsägaren håller vad de lovar.

Kontakta oss!

Vid större certifikatbeställningar, frågor eller samarbeten, vänligen kontakta annevi@plockhugget.se eller ring 0733622509