ENG

Varukorg

Göteborgs stad har ambitionen att förändra sitt byggande i en mer hållbar riktning. Projektet förskolan Hoppet är tänkt att stimulera innovation, generera kunskap och skapa bättre förutsättningar för fossilfritt byggande. I processen vill man också ta miljöhänsyn på andra sätt. Vi på Plockhugget leverer lokalproducerat hyggesfritt virke till bygget från skogar som tillhör Göteborg stad.

Göteborgs stad har en skogspolicy som har fokus på att behålla och utveckla den biologiska mångfalden och möjligheterna till rekreation och friluftsliv. Allt skogsbruk ska vara kalhyggesfritt. Xavier de Maupeou är skogsförvaltare för Göteborgs stad och berättar att målet med avverkningen på Burebacken där virket till förskolan togs är att få in mer död ved och att öppna luckor i skogens krontak så att den kan bli mer varierad och naturlig. 

”Personal och barn på förskolan Hoppet kommer

kunna ta med sig picknickkorgar och åka och njuta

av den skog där virket togs ut i små bestånd

Där ljuset når marken kommer nya träd att få chans att växa upp. Ljusälskande pionjärarter som björk och asp och med tiden även tall och ek kommer att vandra in och konkurrera med granen. Gräs och örter av olika slag söker sig också dit från omgivande miljöer och med dem kommer fler arter av fåglar, insekter, däggdjur och groddjur att hitta miljöer som passar dem. Den ökade biologiska mångfalden kommer ge en rikare naturupplevelse för dem som rör sig i skogen. Personal och barn på förskolan Hoppet kommer kunna ta med sig picknickkorgar och åka och njuta av den skog där virket tagits ut genom plockhuggning av enskilda träd. Vi på Plockhugget är oerhört glada och stolta över att få vara leverantör av virke åt Hoppet!

Skogsägare

Skogsägare: Göteborg stad
Avverkningsplats: Burebacken, Rödbo
Skogsbruksmetod: Avverkat enligt Göteborgs stads skogspolicy

Projekt

Projekt: Förskolan Hoppet – ett innovationsprojekt för fossilfri byggnation
Plats: Backa Kyrkogata 11, Lilllhagen Brunnsbo, Göteborg
Status: Bygget påbörjas hösten 2020
Mer info: På Göteborg stad webbsida

”Den ökade biologiska mångfalden kommer ge

en rikare naturupplevelse för dem som rör sig i skogen.”